Thông báo

Các #shop và tiệm nhanh tay đăng kí và up sản phẩm và dịch vụ lên #Shopepa app nhé. Chỉ có cách duy nhất để thông báo người mua sắm một cách hiệu quả nhất hơn cả đăng lên mạng xã hội nhé. Nó báo thẳng lên màng hình 📱 của followers 😍😍😍😍😘

Trả lời